Download de brochure Ervaar gratis onze kwaliteit < Home

Het bedrijf

Het bedrijf
Voor SmileDesign® Tandtechniek is het leveren van tandtechnisch maatwerk meer dan een vak. Het is een kunst. De onderscheidende kracht van ons Tandtechnisch Laboratorium ligt in het feilloze vermogen om een glimlach vervaardigen die in harmonie is met het gezicht: onopvallend mooi en met een optimale natuurlijke uitstraling. “Wij willen iemand iets meegeven dat bij zijn identiteit past”, aldus Bjorn Ginsberg. Dit komt ook tot uiting in de naam SmileDesign®: met flair vormgegeven maatwerk dat correspondeert met iemands gezichtsvorm en expressie. Elk karakter en gezicht is immers uniek.

Mission statement
Onze missie laat zich eenvoudig omschrijven: het vervaardigen van de mooiste tanden, passend bij de gezichtsvorm, voor een persoonlijke smile. Tevens streven wij ernaar om het totaalproces van tandarts tot patient te verbeteren en te optimaliseren. In ons laboratorium worden tandtechnische kunstwerken vervaardigd door een klein en hecht team. Dit vereist een nauwe onderlinge samenwerking die realiseerbaar is door een optimale bundeling van onze krachten. We leveren ons vakwerk in volle overtuiging, waarbij de samenwerking tussen de tandtechnicus, de tandarts en de patiënt voorop staat.

Binnen het bedrijf staat het continue proces van onderzoeken, innoveren en kennis overbrengen centraal. Ons bedrijf streeft naar het ontwerpen van de ideale glimlach, passend bij ieders unieke gezichtsvorm. De combinatie van vakkundigheid en persoonlijke aandacht voor esthetiek maken SmileDesign® Tandtechniek tot een uniek bedrijf.

Ontwikkeling
Het bedrijf vindt 40 jaar geleden zijn oorsprong bij de oprichting van het tandtechnische lab van Hans van Overveld. De specialisatie lag bij kroon- en brugwerk. Nadat  Bjorn Ginsberg het bedrijf overnam, volgden na enkele jaren meerdere uitbreidingen, ook naar de tandprothetiek. Er volgden twee overnames: eerst Boelen Tandtechniek, daarna Maat Tandtechniek. Onder de vakkundige leiding van Bjorn Ginsberg was het bedrijf actief binnen de organisatie van de Dutch Academy of Esthetic Dentistry. Tevens was er een samenwerkingsverband met de tandheelkundige afdeling van Velthuis Kliniek. Ginsberg is ervan overtuigd dat innovaties noodzakelijk zijn en streeft dan ook continu naar verbeteringen binnen de dentale markt. Derhalve ontstond ook het samenwerkingsverband met DIR® Dynamics and Intra-oral Registration.

Toekomst
Vanaf 2013 handelen wij onder de naam SmileDesign® Tandtechniek. Het bedrijf heeft inmiddels ruim twee decennia hoogwaardige kennis vervaardigd en overgebracht. Deze ruime ervaring vertaalt zich in een efficiënte werkwijze, een groot netwerk en sterke relaties met vakgenoten. Onder de nieuwe naam stelt ons bedrijf zich open voor de waardevolle bijdragen van de volgende generaties. Bovendien geeft de naam SmileDesign® feilloos onze onderscheidende kracht weer: het vermogen om een glimlach vervaardigen die in harmonie is met het gezicht: onopvallend mooi en met een optimale natuurlijke uitstraling.